ES Projektas

Saulės elektrinės elektros energijos panaudojimas padangų perdirbime

Siekdama toliau vystyti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą, UAB „RE-notas“ pateikė paraišką pagal pažangos priemonės Nr: 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą investicijoms į 749,76 kW saulės elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Projekto pavadinimas: Atsinaujinančių energijos išteklių energijos gamybos pajėgumų plėtra.

Projekto vykdytojas: UAB „RE-notas“.

Projekto tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, įdiegiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius energijos pajėgumus..

Projekto veiklos: UAB „RE-notas“ įdiegs energijos efektyvumo priemones, leisiančias pagaminti atsinaujinančios energijos kiekį ne mažesnį kaip 712 MWh/per metus.

Projekto vertė:  705.000 EUR.

Skirta parama:  300.000 EUR.

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023 metų rugpjūčio mėn. 9 d.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025 metų rugpjūčio mėn. 31 d.

Projektas įgyvendinamas be partnerių.