Apie mus

Mūsų paslaugos:

 

Priimame ir perdirbame naudotas padangas

 

Gaminame ir parduodame gumos granules ir miltelius

Įmonė, nuo 2010m. investavo į aplinkos tausojimą, žaliąją energetiką ir pirmoji Lietuvoje įrengė pažangiausią, naudojančią saulės sekimo sistemą, fotovoltinių saulės elektrinių parką.

 

2018m. įmonė, tęsdama veiklą aplinkos tausojimo srityje ir siekdama padaryti švaresnę mūsų ir mūsų vaikų gyvenamąją aplinką, įgyvendino Plyno Lauko Investicinį projektą – pastatė ir pilnai įrengė naudotų padangų perdirbimo fabriką, kuris pajėgus per metus perdirbti 5000 tonų padangų atliekų, iš jų pagamindama įvairius gumos gaminius.

 

Nuo 2019m. sausio 10d. startuojame ir pradedame priiminėti įvairių dydžių naudotas padangas, kurios bus perdirbtos ir pilnai sutvarkytos. Pridavusiems padangas išduodame visus jų priėmimą ir sutvarkymą įrodančius dokumentus. Kviečiame prisidėti prie visų mūsų bendro tikslo, gamtos tausojimo. Iš perdirbtų padangų pagaminame gumos granules ir gumos miltelius, ir užsiimame gumos granulių ir miltelių prekyba.

Visuomenės švietimas

UAB „RE-notas“, sutartiniais pagrindais bendradarbiaudamas su partneriais – padangų gamintojais ir importuotojais, bei auto servisais siekia užtikrinti atsakingą ir saugų  padangų atliekų tvarkymą, todėl vadovaujasi gamintojo atsakomybės principu ir yra atsakingi už į vidaus rinkai patiektų padangų ir gumos gaminių  poveikį aplinkai per visą laikotarpį – nuo gamybos ir patekimo į rinką – iki saugaus tokių atliekų sutvarkymo.

 

UAB „RE-notas“ su partneriais – padangų gamintojais ir importuotojais informuoja ir primena apie padangų ir gumos atliekų, kurių tvarkymui taikomas gamintojo atsakomybės principas keliamą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai, apie šių atliekų tvarkymo galimybes, tokių atliekų netinkamo tvarkymo žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai, o taip pat viešina su visu tuo susijusią informaciją.

Pas mus gali nusipirkti aukštos rūšies gumos granulių ir miltelių